loader image

خدمات دامپزشکی

advanced divider

کلینیک، آزمایشگاه و داروخانه

این مجتمع با بیش از دو دهه فعالیت حرفه ای و مستمر در بخش های مختلف خدمات دامپزشکی منجر به بخش های تخصصی شامل داروخانه، کلینیک، آزمایشگاه، مرکز واکسیناسیون و واحد مشاوره دامپزشکی شده است. خدمات گروه دامپزشکی در این مجتمع به گونه ای است که تمامی نیازهای مرتبط در این حوزه را برای واحدهای تولیدی و پرورشی برآورده می سازد.

تعداد فارم های مرغ گوشتی
0 +
تعداد فارهای مرغ مادر
0 +
تعداد کارکنان
0 +
تعداد واکسیناسیون در سال
0

تلفن : 34443330-011

موبایل : 09113555662