loader image

راهکارهای کوتاه مدت برای توسعه صادرات کشور

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور » درجلسه هم اندیشی در
حضور وزیر اقتصاد و دارایی، استاندار مازندران، نمایندگان مجلس استان، مدیران بانک ها پیشنهاد داد.

طهماسبی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور درجلسه هم اندیشی که با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر محترم اقتصاد و دارایی، استاندار مازندران، نمایندگان مجلس استان، مدیران عامل بانک های کشور، تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار شده بود، اعمال معافیت های مالیاتی برای بخش کشاورزی و صادرکنندگان و بنگاه های تولیدی، صادرات گرا در کنار برخی کاهش در هزینه های تامین اجتماعی به عنوان راهکارهای کم هزینه جهت توسعه صادرات کشور در سال هایی که ورود ارز به داخل کشور مختل شده است می تواند به عنوان نیروی پشتیبان سربازان خط مقدم جنگ تحریمی بنگاه های تولیدی صادرات گرا بکار گرفته شود، عنوان کرد. وی درادامه سخنان خود گفت: تولید و اشتغال به عنوان مهمترین اولویت های کشور در گذشته ،حال و آینده بوده وهست، در دهه گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد و متوسط نرخ تورم 25 درصد بوده است و این شرایط موجب گردید که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و بنگاه های تولیدی داخلی با بحران تقاضای موثر مواجه شوند در کوتاه مدت راهکار خروج از بحران های مذکور توسعه بازارها و بویژه توسعه بازارهای صادراتی می باشد که با افزایش درآمد های ارزی منجر به توانمند سازی خانواده ها و به تبع آن بنگاه های تولیدی داخلی گشته و در میان مدت تقاضای موثر داخلی را تقویت نموده که سر انجام آن، توسعه، رونق تولید و افزایش اشتغال خواهد بود . طهماسبی افزود: بخش های مختلف اقتصادی در فرآیند گفته شده دارای سهم مشخص خواهند بود اما در کوتاه مدت بخش های کشاورزی و خدمات با عنایت به سرمایه بری کمتری دارای نقش بر جسته تری می باشد با ظرفیت سازی صورت گرفته در سال های گذشته این امکان را فراهم نموده که ایران به عنوان رتبه اول صادر کننده مواد غذایی در منطقه تبدیل گردد .وی ادامه داد: اما این نیازمند برنامه ریزی دقیق و توجه به نکات با اهمیتی است که سیاست گذاران حوزه پولی و مالی در اقتصاد دارای نقش تعیین کننده در آن باشند. همانگونه که مستحضرید دچار روزمرگی هستیم در عمل دارای برنامه ریزی مدون برای تولید ، مصرف و صادرات نیستیم و عملا استراتژی و راهبردی در موارد فوق نداریم. ا گر هوش تجاری را یک فرآیند تکنولوژی محور برای جمع آوری دقیق داده ها و تحلیل آنها بدانیم با استفاده از هوش تجاری، تولید، اشتغال و ثروت خلق خواهیم نمود. در این همایش وزین سیاست گذاران و تصمیم سازان دولتی و نمایندگان مجلس، بانک ها و تولید کنندگان را ا گر مثلث رونق تولید بنامیم در صورت تصمیم سازی درست و تامین پول از طریق بانک ها و مدیریت و تلاش تولیدکنندگان شاهد جهش تولید خواهیم بود. وی همچنین گفت: امروزه تمامی اقتصاد دانان اعتقاد دارند که حجم قابل توجهی نقدینگی در اقتصاد کشور شرکتهای تورمی و مشکلات اقتصادی متاثر از آن را به ارمغان آورده است، و از سویی دیگر چگونه است که بنگاه های تولیدی در گوشه و کنار کشور از مشکلات کمبود نقدینگی رنج می برند. واقعیت این است که نقدینگی وجود دارد اما فضای تولید نا امن و بی ثبات شده و در این فضای نا امن و بی ثبات صاحبان نقدینگی به هر سمتی می روند به غیر از تولید ، یا تولید آخرین انتخاب آنهاست . در این خصوص انتظار می رود سیاست گذاران مالی با طراحی و اجرایی سازی سیاست های بهینه مالیات ستانی، برخی فعالیت های مخرب واسطه ای را نا امن نموده و ورود نقدینگی بر بخش های تولیدی را رونق بخشند. در شرایط فعلی ا گر چه مالیات ستانی به عنوان اولویت اول در آمد دولت بسیار حیاتی است اما شایسته است به جای فشار در شرایط رکود به بخش تولید و رجوع به ترا کنش های بانکی سال های گذشته ، افزایش در آمد های مالیاتی از پایه های جدید مالیاتی و یا کاهش فرار های مالیاتی در بخش های غیر تولیدی و واسطه ای مورد نظر قرار گیرد. وی اعمال معافیت های مالیاتی برای بخش کشاورزی و صادر کنندگان و بنگاه های تولیدی، صادرات گرا در کنار برخی کاهش در هزینه های تامین اجتماعی به عنوان راهکارهای کم هزینه جهت توسعه صادرات کشور در سال هایی که ورود ارز به داخل کشور مختل شده است وبه عنوان نیروی پشتیبان سربازان خط مقدم جنگ تحریمی بنگاه های تولیدی صادرات گرا بکار گرفته شود، خواستار شده و تا کید کرد: البته می تواند حمایت های مورد نظر دائمی نباشد و با بهبود شرایط موجود این حمایت ها نیز کاهش یابد بدیهی است در شرایط بهبود با بنگاه های تولیدی بالغ روبرو هستیم که توان پرداخت هزینه های تامین اجتماعی و مالیات را خواهند داشت و روند صادرات را نیز ادامه خواهند داد همچنین بنگاه های تولیدی نسبت به ایجاد نااطمینانی ها و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی حساسند و این موضوع در بخش کشاورزی اهمیت بیشتری دارد تولید- کنندگان این بخش با نگاه آینده ، پیش بینی قیمت های آتی و سود آوری سرمایه گذاری اقدام به فعالیت نموده و پس از تولید با مشکلاتی مانند قیمت گذاری، تغییر قابل توجه قیمت ها و نرخ تورم، تغییر دائمی نرخ ارز درگیر می باشند .

حقیقت این است که در این شرایط نا اطمینانی، امکان سرمایه گذاری محدود، و حتی غیر ممکن شده است و با افزایش وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی و ضروری بازار های اساسی اقتصاد مانند بازار پول و ارز را تحت تاثیر قرار داده و به عبارت دیگر وارد چرخه خبیث افزایش قیمت ها، افزایش نرخ ارز و افزایش وابستگی به واردات خواهیم شد. که این زیبنده کشور مقتدر ایران با توانمندی های عظیم نیروی انسانی و نعمات خدادادی نمی باشد. وی افزود:برای اهمیت صادرات محصولات کشاورزی می توان هلند را الگو قرار داد. ا گرچه رتبه نخست در ا کثر محصولات کشاورزی بر تارک استان مازندران می درخشد، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب با کشور هلند مورد مقایسه قرار گیرد. مساحت کشور هلند 41 هزار کیلومتر مربع، 3 استان شمالی 57 هزار کیلومتر مربع، جمعیت هلند 17 میلیون نفر، جمعیت 3 استان شمالی 5/ 7 میلیون نفر، میانگین بارش هلند mm600 ، میانگین بارش 3 استان شمالی 700 mm ، صادرات کشاورزی هلند 2 برابر درآمد نفتی ایران (صادرات نفت سال های گذشته).

وی در ادامه سخنان خود مشکلات و موانع تولید و صادرات رابه شرح ذیل اعلام کرد:

1) دو نرخی بودن ارز (حذف ارز 4200 تومانی و ایجاد سبد حمایتی برای اقشار آسیب پذیر)
2) فقدان زیر ساخت صادرات، ریالی بودن قرار داد های فروش و غیر ممکن شدن برگشت ارز
3) غیر واقعی بودن قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی و تعرفه گمرکی
4) نبود شبکه کار آمد حمل و نقل برای پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی
5) ممنوعیت غیر منتظره صادرات به بهانه تنظیم بازار داخل
6) عملیاتی نشدن ظرفیت توافق ایران با اتحادیه گمرکی اوراسیا
7) قیمت گذاری دستوری و غیر واقعی برای محصولات کشاورزی نظیر گوشت مرغ ، تخم مرغ، برنج و مرکبات و…
8) بهره سنگین تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان
9) برگشت به گذشته جهت بررسی ترا کنش های بانکی تولید کنندگان
10) علی الراس نمودن مبلغ مالیات با کوچکترین بهانه و عدم توجه به معافیت های بخش کشاورزی
11) در خواست ارائه وثایق شهری از سوی بانکها برای دریافت وام
12) فقدان یک رویه کار آمد برای بازگشت واحد های تملیکی به چرخه تولید

طهماسبی در پایان با اشاره به اینکه تولید کنندگان در شرایط بسیار اسفبار و اضطرار قرار دارند گفت: دیگر تپیدن های دلها ناله شد ، ناله . آخرین نفس های حیات تولیدی نیز در حال حبس شدن است، تولیدکنندگان نهاده ها و مواد اولیه تولید را به سختی و چندین برابر قیمت مصوب خریداری می نمایند . با تحمل تمامی مشقات و مشکلات حتی در شرایط کرونا جان بر کف به تولید ادامه می دهند و کالاهای تولید شده را با قیمت های دستوری و غیر واقعی مجبور به توزیع و عرضه هستند. جناب آقای وزیر، نمایندگان محترم مجلس، استاندار محترم کمک نمایید تا تولید استمرار یابد، حمایت کنید تا پرچم تولید،کار و اشتغال بر افراشته بماند.

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن : 34443330-011

موبایل : 09113555662