آنچه از مرغ و تخم مرغ ارگانیک باید بدانید

واژه مرغ ارگانیک معنایی متفاوت از مرغ محلی، مرغ روستایی، مرغ سبز را دارد. در کشورهایی که مرغ هایی به روش ارگانیک پرورش داده می‌شود، این مرغان در مساحتی با متراژ های معین، برای مثال در نظر گرفتن دوهزار و پانصد متر مربع برای هر هزار قطعه مرغ، بصورت آزاد در حال تردد و گردش […]

آنچه از مرغ و تخم مرغ ارگانیک باید بدانید بیشتر بخوانید »