افتتاح شرکت دانه پاک خزر

  خوشبختانه در بهمن ماه 93، شرکت ” دانه پاک خزر” با وجود تمام فراز و نشیب های پیش رو با حضور دکتر رکنی، معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی؛ دکتر آقایی، معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی؛ دکتر ربیع فلاح، استاندار مازندران؛ دکتر احسان، معاون محترم استاندار مازندران؛ آیت ا… دکتر میر احمدی، امام جمعه محترم […]

افتتاح شرکت دانه پاک خزر بیشتر بخوانید »