عبدالعلی طهماسبی مدیر نمونه کشاورزی ایران

آقای عبدالعلی طهماسبی به دلیل استفاده از فن آوری های نوین داخلی و طراحی خطوط تولید با کمترین هزینه با هدف بهره وری بدون افت کیفی محصول، دارا بودن آزمایشگاه مجهر برای آنالیز مواد اولیه تهیه خوراک و خوراک تولید شده در کارخانه، دارا بودن سیستم  Recall و برگشت مواد اولیه فاقد کیفیت، همکاری  مستمر […]

عبدالعلی طهماسبی مدیر نمونه کشاورزی ایران بیشتر بخوانید »