بازدید علمی دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران از گروه صنعتی ساوانا

در سال رونق تولید و در راستای همکاری و ارتباط بین صنعت و دانشگاه، در روز یکم خرداد 1398 دانشجویان ترم آخر رشته مهندسی صنایع، از دانشگاه علم و فناوری مازندران به عنوان تنها دانشگاه صنعتی و دولتی شرق مازندران به همراه اساتید محترم آن دانشگاه از گروه صنعتی ساوانا و مجموعه کشتارگاه صنعتی آن، بازدید کردند.

بازدید علمی دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران از گروه صنعتی ساوانا بیشتر بخوانید »