نخستین نمایشگاه معرفی توانمندی های صادراتی استان مازندران – گروه تولیدی ساوانا

سخنان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه تولیدی ساوانا در نخستین نمایشگاه بین المللی معرفی توانمندی های صادراتی استان مازندران ساری – خرداد 98

نخستین نمایشگاه معرفی توانمندی های صادراتی استان مازندران – گروه تولیدی ساوانا بیشتر بخوانید »