جلسه هم اندیشی در استان مازندران درحضور آقای دکتر فرهاد دژپسند وزیرمحترم اقتصاد و دارایی

بنام خدا سخنرانی آقای طهماسبی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره ایگوشت مرغ کشور در جلسه هم اندیشی در استان مازندران در حضور آقای دکتر فرهاددژپسند وزیر محترم اقتصاد و دارایی، استاندار مازندران، نمایندگان مجلس استان،مدیران عامل بانک های کشور، تولیدکنندگان و صنعتگران سلام و احترام به محضر جناب آقای وزیر، استاندار محترم، نمایندگان […]

جلسه هم اندیشی در استان مازندران درحضور آقای دکتر فرهاد دژپسند وزیرمحترم اقتصاد و دارایی بیشتر بخوانید »