اطلاعیه

تولید کننده محترم نظر به اعلام وضعیت زرد رو به قرمز منطقه بعد از شیوع ویروس کرونا و سیاست همیشگی این زنجیره در تکریم مشتری از تاریخ دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹ کلیه خدمات این مجموعه (شامل سفارش ارسال دان..ارسال صورتحساب..دریافت نمونه جهت کالبدگشایی و آزمایشگاه..ارسال دارو و واکسن و…) به شکل غیر حضوری صورت میپذیرد. با تشکر […]

اطلاعیه بیشتر بخوانید »